10 принципів навчання дорослих
Всі розуміють, що навчання дорослих людей відрізняється від навчання дітей. У чомусь навчання дорослих легше, у чомусь навпаки складніше. Головне, що не можна використовувати одну й ту саму методику при навчанні шестикласників та топ-менеджерів ІТ-компаній. Саме тому слід враховувати дані вихідні засади організації будь-якого навчання, де цільовою аудиторією виступають дорослі:

1. Опора на досвід

Причому мається на увазі будь-який досвід: це може бути як професійний, так і побутовий чи соціальний досвід дорослої людини. Досвід у використовується як одне з джерел навчання.

2. Пріоритет самостійного навчання

Дорослі люди віддають перевагу самостійному навчанню. Причому мається на увазі не просто можливість щось вивчати самостійно, читати матеріали на тему, а повністю вибудовувати хід навчання: час, необхідні для навчання блоки знань, формулювати цілі навчання тощо.

3. Принцип кооперативної діяльності

Цей принцип має на увазі спільну діяльність учня з педагогом чи іншими учнями. Дана діяльність спрямована на аналіз плану навчання, реалізації навчання, оцінювання знань і його корекції для відповідності поставленим цілям навчання.

4. Індивідуалізація навчання

Оскільки швидкість життя збільшується рік у рік, дедалі менше часу і сил залишається на навчання. Тепер більшість людей не хочуть здобувати академічні знання, пов'язані з виключно теоретичними основами, такими як історія, різноманітні теорії тощо. Вони хочуть отримати такі знання, які будуть корисні та значущі для них.

Оскільки навіть в одній групі навчання зустрічаються люди з різним рівнем знань і досвідом, будуть відрізнятися запити, з якими вони прийшли на цей курс. Тобто для досягнення цілей навчання – учень має сам створювати програму навчання. Адже тоді вона буде орієнтована на конкретні потреби та цілі та враховувати досвід та рівень підготовки учня, його психофізіологічні та когнітивні особливості.

5. Системність навчання

Тобто цілі, зміст, форми, методи та засоби навчання та оцінювання результатів навчання повинні відповідати одне одному. Іншими словами - викладення навчального матеріалу має відповідати внутрішній логіці досліджуваної науки і відповідати віковим особливостям учнів.

6. Контекстність навчання

Навчання має бути важливим та корисним для дорослої людини. Воно має не просто давати якісь нові знання, а й орієнтуватися на вдосконалення особистості.

Навчання обов'язково будується з урахуванням професійної, соціальної та побутової діяльності учня та має враховувати ці особливості. Тобто, де перебуває людина під час навчання, скільки часу вона має, наскільки довгий у неї робочий день, чи зручно їй вчитися вдома, чи нічого не заважає процесу навчання і т.п.

7. Принцип актуалізації результатів

Будь-яке знання застосовується практично, причому під час навчання дорослих застосування нової навички має бути відірвано від навчання.

8. Принцип елективності навчання

Ми надаємо свободу вибору учню того, чому він буде вчитися, як він буде вчитися, що він використовуватиме під час навчання, які джерела знань він використовуватиме, у які терміни відбудеться навчання, в який час доби він буде вчитися, і як відбуватиметься оцінювання результатів навчання.

9. Принцип розвитку освітніх потреб

Оскільки доросла людина під час навчання є не лише учнем, а й учителем, то оцінювання результатів навчання відбувається одномоментно з виявленням реального ступеня освоєння матеріалу. Після цього доросла людина аналізує яких ще навичок та знань не вистачає для досягнення поставленої мети, що й формує нову освітню потребу.

10. Принцип рефлективності

Під час навчання дорослих і учень, і педагог внутрішньо осмислюють свої дії з організацією навчання, а також параметри, в яких навчання відбувається.

Саме ці принципи мають бути фундаментом підходу до навчання дорослих. Без них навчання дорослої людини не принесе тих плодів, які потрібні учню.